Pracovní úvazky a postroje

Pracovní úvazky a sedáky plní 3 základní funkce, které jsou pro práci ve výškách stěžejní. Slouží jako spojení člověka s lanem, zajišťují pevný jistící bod a napomáhají při slaňování.Proto je velmi důležité si vybrat dobře padnoucí a vhodně zvolený typ úv

Pracovní úvazky a postroje