Pomocné šňůrky

Pomocná šňůra je další jistící pomůcka, která spojuje úvazek lezce s lanem, na kterém drží pomocí samoblokovacího uzlu. Dále se v kategorii vyskytují i jiná pomocná lana, která se liší kokretním druhem pomoci.

Pomocné šňůrky