Pracovní rukavice

Správné pracovní rukavice musí zajistit dostatečnou jemnost manipulace s lezeckým vybavením a také pro úchop při lezení. A současně zajistit mechanickou odolnost proti oděru při práci, jištění a slaňování. Mezi pracovní rukavice ověřené kvality, nabízenýc

Pracovní rukavice